Założenia

Prowadzisz działalność handlową? Chcesz z dowolnego miejsca na świecie obsługiwać proces reklamacji i zwrotów? Właśnie po to stworzyliśmy Byss RMA - prosty, ultraszybki system do zarządzania reklamacjami i zwrotami.

System umożliwia pełną obsługę procesu reklamacji i zwrotu towaru od przyjęcia zgłoszenia aż do końcowego rozpatrzenia. Na każdym etapie masz możliwość komunikowania się poprzez e-mail z konsumentem lub kontrahentem zgłaszającym reklamację albo zwrot. Twoja korespondencja jest przez cały czas widoczna w ramach danej reklamacji.

Skalowalność

Prowadzisz wiele sklepów, punktów handlowych i chciałbyś aby wszystkie były zintegrowane z systemem? Dzięki wbudowanemu API możesz w łatwy sposób dodawać kolejne punkty z dostępem do platformy, a elastyczny interfejs użytkownika pomaga łatwo filtrować zgłoszenia po źródle z którego zostały zarejestrowane.

Prostota i szybkość dodawania kolejnych punktów handlowych

Powiadomienia

System wysyła powiadomienia mailowe o zmianie statusu, podjętej decyzji lub nowej wiadomości odnośnie danej reklamacji. Wszystkie powiadomienia systemowe wysyłane są z wykorzystaniem modułu Mail Scheduler lub SMS Scheduler.  Zapewnia to stuprocentową pewność, że nawet w przypadku ograniczeń wskazanego serwera maile lub sms-y ostatecznie na pewno zostaną wysłane do odbiorcy.

Praktyczny system mailowych powiadomień

Użytkownicy

Masz wielu pracowników obsługujących reklamacje oraz zwroty? Nie ma problemu. Możesz łatwo definiować komu ma zostać przypisane dane zgłoszenie. To ty rejestrujesz nowe konta użytkowników platformy i definiujesz im rolę systemową. Dzięki RBAC, czyli kontroli dostępu opartej o role to Ty decydujesz do jakich sekcji ma dostęp dany użytkownik.

Pełna kontrola nad stopniem dostępu do systemu

Raportowanie

Moduł raportów umożliwia definiowanie dowolnych raportów, określenia interwału czasowego z jakiego raporty mają się generować. Wygenerowane raporty XLS, CSV lub PDF mogą zostać wysłane na wskazane adresy e-mail.

Wygodne narzędzie do tworzenia raportów

Interfejs użytkownika

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie UX/UI, stworzyliśmy ergonomiczny interfejs użytkownika. Interfejs, zbudowany z wykorzystaniem frameworka ReactJS, pozwala na łatwe wyszukiwanie reklamacji, ich podgląd lub edycję. Oddzielenie części wizualnej (frontend) od części serwerowej (backend) pozwala na szybsze i tańsze wdrażanie zmian w interfejsie użytkownika oraz dostosowanie wyglądu systemu do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Server Side Rendering czyli serwis przyjazny robotom Google