Zadanie

Firma KROSS, wdrażając system SAP, powierzyła nam, swojemu zaufanemu partnerowi biznesowemu, integrację swojej platformy e commerce z ERP. Efekt to nowoczesny system B2B. Pozwala on na szybkie przeglądanie oferty zawierającej komplet informacji o danym produkcie oraz aktualnym stanie magazynowym produktu, co ułatwia tworzenie i wysyłanie zamówień do firmowego systemu ERP SAP. Platforma oferuje pełną synchronizację danych pomiędzy systemem B2B a wewnętrznym system firmy z wykorzystaniem technologii web service za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego SOAP.

0

szybsza
niż wcześniej stosowane
rozwiązania B2B

0

zamówień realizowanych
za pośrednictwem
platformy B2B

0

współczynnik SLA

Pełna integracja ze światowym liderem oprogramowania ERP

Platforma zbudowana została z wykorzystaniem koncepcji architektury zorientowanej na usługi (Service-Oriented Architecture)) i w pełni zintegrowana z systemem wewnętrznym firmy Kross ERP SAP. Umożliwiło to pełną synchronizację danych: kontrahentów, produktów, zamówień, faktur, stanów magazynowych. Wyposażenie platformy w rozbudowany system debuggingowy pozwala w krótkim czasie zdefiniować występujące na styku dwóch platform wyjątki.

Oparcie architektury platformy o koncepcję Service-Oriented Architecture umożliwiło pełną synchronizację danych w obrębie wewnętrznych systemów B2B firmy Kross

Współpraca z PIM - szybsze i dokładniejsze zarządzanie kartami produktowymi

Ze względu na potrzebę prezentowania kontrahentom wielu kolekcji katalogowych i rozbudowanej informacji o produkcie, platforma została zintegrowana z systemem PIM (Product Information Management), który dzięki przyjaznemu interfejsowi pozwala klientowi zarządzać bieżącą kolekcją i kolekcjami z poprzednich lat. Dane z systemu są bezpośrednio eksportowane do platformy sprzedażowej co pozwala prezentować zawsze aktualne informacje o produkcie.

Sprzężenie platformy B2B z system PIM Kross pozwala na wyświetlanie zawsze aktualnych danych o danym produkcie.

Funkcjonalności “szyte na miarę”

Poza standardowymi funkcjonalnościami systemu sprzedaży,  platforma Kross-a wyposażona została w zestaw specjalnych narzędzi dostosowanych do indywidualnych procesów biznesowych firmy. 

  • sprzedaż dokonywana w walucie determinowanej przez system ERP z wykorzystaniem indywidualnego cennika kontrahenta.
  • asynchronicznie odświeżanie stanów magazynowych w krótkim interwale czasowym pozwala prezentować zawsze aktualny stan magazynowych produktu z ERP SAP.
  • system statystyk prezentujący kontrahentom najpotrzebniejsze dane i pozwalający na dokonywanie zamówień w odniesieniu do zakontraktowanych wcześniej ilości.
  • elastyczna, szybka i bezpieczna  komunikacja za pośrednictwem RESTful API z platformą RMA i e-gwarancją.
  • data dostawy zamówienia wyliczana na podstawie dostarczonego algorytmu, uzależniona od ilości zamawianego produktu, dnia tworzenia zamówienia i innych danych determinujących najbliższy możliwy termin dostawy.

Szereg dodatkowych narzędzi, stworzonych specjalnie z myślą o potrzebach Kross, przyspiesza i ułatwia m.in. proces składania zamówień.

Integracja z B2C

W kolejnym etapie platforma sprzedażowa rozbudowana została o moduł e-commerce B2C pozwalająca kontrahentom firmy Kross uczestniczyć w stworzonym wg dostarczonego algorytmu programie lojalnościowymi i obsługiwać bezpośrednio z platformy sprzedażowej wszystkie zamówienia konsumenckie z odbiorem w punkcie kontrahenta. Pozwoliło to na jeszcze lepszą obsługę konsumenta i przekazywanie mu informacji o każdym możliwym etapie realizacji jego zamówienia.

Rozbudowa platformy o moduł B2C poprawiła jakość obsługi klientów, którzy mogą śledzić wszystkie etapy realizacji złożonych zamówień.

Ergonomiczny interfejs użytkownika, przemyślana architektura

Ergonomiczny interfejs użytkownika zbudowany z wykorzystaniem frameworka AngularJS pozwala na łatwe przeglądanie oferty katalogowej (kolekcje bieżące i z lat ubiegłych). Oddzielenie cześć wizualnej (frontend) od części serwerowej (backend) pozwoliło na szybsze, tańsze wdrażanie zmian w interfejsie użytkownik UI i dostosowywanie wyglądu panelu sprzedażowego do indywidualnych potrzeb kontrahentów Kross.

Rozdział frontendu od backendu zmniejszył koszty i skrócił czas wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjach panelu sprzedażowego dla klientów indywidualnych.