Zadanie

Firma KROSS, wdrażając system SAP, powierzyła nam, swojemu zaufanemu partnerowi biznesowemu, integrację swojej platformy e commerce z ERP. Efekt to nowoczesny system B2B. Pozwala on na szybkie przeglądanie oferty zawierającej komplet informacji o danym produkcie oraz aktualnym stanie magazynowym produktu, co ułatwia tworzenie i wysyłanie zamówień do firmowego systemu ERP SAP. Platforma oferuje pełną synchronizację danych pomiędzy systemem B2B a wewnętrznym system firmy z wykorzystaniem technologii web service za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego SOAP.

0

szybsza
niż wcześniej stosowane
rozwiązania B2B

0

zamówień realizowanych
za pośrednictwem
platformy B2B

0

współczynnik SLA