Kross RMA - real time

Zadanie

W stworzonej przez Nas i rozwijanej od lat platformie RMA obsługiwanej przez dział serwisu firmy Kross wdrożyliśmy kolejny moduł. Tym razem oprogramowaliśmy i wdrożyliśmy moduł powiadamiana w czasie rzeczywistym. Dzięki zaimplementowanemu rozwiązaniu pracownicy Kross uzyskali dostęp do narzędzia, które jeszcze szybciej pozwala zdefiniować wiadomość do wybranej grupy odbiorców i uzyskać dostęp do pełnej analizy statystyk odczytu danej wiadomości a kontrahenci na bieżąco są informowani o skierowanych do nich powiadomieniach.

0

odczyt powiadomień

0

średni odczyt

0

przyspieszenie komunikacji

Wysoka wydajność

Wykorzystanie Node.js, który wykorzystuje model asynchronicznego wejścia/wyjścia, pozwoliło na obsługę wielu połączeń w tym samym czasie. Dzięki temu, aplikacja stała się jeszcze bardziej wydajna i skalowalna.

Zintegrowanie aplikacji z serwerem Node.js pozwoliło na znaczne przyspieszenie procesu powiadamiana odbiorcy końcowego o zdarzeniach dotyczących jego zasobów

Niskie opóźnienia

Implementacja Websocket umożliwiła przesyłanie danych w czasie rzeczywistym, co oznacza, że ​​dane do kontrahentów są dostarczane praktycznie natychmiast po wysłaniu.

Wykorzystanie technologii Websocket umożliwiło dostarczanie wiadomości do odbiorców w czasie rzeczywistym